FILOZOFIE A CÍLE

Ideou fondu je nabídnout investorům možnost transparentního umístění volných finančních prostředků a jejich zhodnocení. K němu dochází v kontextu aktuálních podmínek na trhu - vhodným a výhodným nákupem, a pomocí správného načasování prodeje s ideálním výnosem danému akcionáři.

Investiční zaměření

Ferrari, Porsche, Bugatti, Alfa Romeo, Mercedes, Rolls Royce, Lancia, Jaguar, Praga, Laurin a Klement, Aston Martin, Ford. Tyto a další ikonické automobilové a motocyklové značky tvoří historii světového motorismu a jsou „součástí“ mnoha z nás již od dětských let. Nevšední koníček, nebo chcete-li láska k relativně běžné věci, jako je automobil, často přetrval a každého automobilového fanouška provází až do současnosti. ENGINE CLASSIC CARS – AUTOMOBILE FUND je příležitost pro ty, pro které automobil nebo motocykl neznamená pouze spotřební zboží, ale i možnost podílet se na zhodnocování svých investic.

Fond prostřednictvím portfolia unikátních automobilů, motocyklů a automobílií nabízí investorům možnost účastnit se na investování do oblasti, která nevyužívá žádné pákové instrumenty a poskytuje investorům ve srovnání se standardními oblastmi investování, jako jsou cenné papíry, deriváty či komodity, velkou míru ochrany před možnými výkyvy cen trhu.

Fond aktivně spolupracuje se společností ENGINE CLASSIC CARS MANAGEMENT, která je správcem portfolia nakoupených aktiv a kontinuálně vyhodnocuje možnosti investování zejména u automobilů nabízených ze soukromých sbírek, případně prostřednictvím prodejních aukcí, výstav a veletrhů. Jako hmotná a relativně málo dostupná forma aktiv mají vzácné nebo unikátní automobily svou vnitřní hodnotu, která pomáhá redukovat riziko ztráty a je prověřena historickým kontinuálním růstovým vývojem této oblasti aktiv. Tato skutečnost je patrná zejména při porovnání s velmi nejistým vývojem na finančních trzích v posledních letech. Při tomto srovnání lze říci, že cena unikátních a ikonických automobilů je v kontextu pohybu finančních trhů velmi stabilní investicí a v poměru podstupovaného rizika vůči cenovým výkyvům představuje atraktivní příležitost zhodnocení investovaných prostředků.

Hlavním znakem strategie investování v této oblasti aktiv je pečlivý výběr unikátních, sběratelsky ceněných a vzácných automobilů, motocyklů nebo automobílií, přičemž jejich výjimečnost může být daná omezenou mírou jejich produkce nebo dostupnosti, případně může být tento indikátor ještě podpořen jejich závodní nebo jinou zajímavou historií. Úspěšnost investic do těchto aktiv potvrzuje i výrazný nárůst poptávky v zemích východní Evropy a zejména v Asii, kde rostoucí ekonomiky (Čína, Indie, atp.) generují velké množství potenciálních zájemců o toto lukrativní aktivum.

Důvody pro investování s fondem

Zajímavý výnos pro investory-akcionáře fondu (5 % p. a.) vysoko nad úrovní bankovních depozit.

Nízké riziko investice do aktiva s historicky prověřeným kontinuálním růstovým vývojem.

Potenciál dalšího růstu podpořený nárůstem poptávky po klasických automobilech a motocyklech.

Výplata výnosu ve formě částečných odkupů investičních akcií (po 3 letech).

 

Cíle fondu

Fond je zakládán za účelem dlouhodobého zhodnocování finančních prostředků investorů/akcionářů fondu prostřednictvím investic do unikátních, sběratelsky ceněných a vzácných automobilů, motocyklů a automobílií. Fond bude rovněž sdružovat a reprezentovat společenství fanoušků motorismu, kteří mohou na společných setkáních a akcích sdílet své vášně a nadšení z vlastnictví těchto krásných, nebo historicky zajímavých motoristických ikon.