ENGINE FOND

Engine Fond investuje vámi svěřené prostředky do vybraných ikonických a celosvětově známých sběratelských aut, nebo motocyklů. Můžete tak participovat na velmi zajímavé možnosti investování v oblasti, která nese uchování hodnoty vložených prostředků, a stabilnější návratnost s kontinuálním zvyšováním hodnoty těchto aktiv.

 

 

Základní údaje

1. Obhospodařovatel fondu

Versute investiční společnost, a.s.

2. Zmocněnec statutárního ředitele

Robert Robek

3. Správní rada fondu

Zdeněk Lepka, Radek Pokorný, Alessandro Pasquale, Arnošt Neubauer

4. Investiční výbor fondu

Daniel Vávra, Jiří Mařas, Robert Robek

5. Jednatelé SPV

Zdeněk Lepka, Radek Pokorný

 

 

Typ fondu: 

Fond kvalifikovaných investorů 

Zaměření fondu:

Automobily a motocykly z let 1950–2000

Investiční strategie:

Vybírání unikátních, sběratelsky ceněných a vzácných automobilů a motocyklů a následný prodej

Zahájení úpisu investičních akcií:

1.4.2015

Cenné papíry:

Zaknihované investiční akcie na jméno

Doba trvání fondu:

Na dobu neurčitou

Minimální investice klienta:

1 mil. CZK

Investiční horizont klienta:

5 - 7 let

Administrátor fondu:

Versute investiční společnost, a.s.

Depozitář:

 Československá obchodní banka, a. s.

Auditor:

Kreston Audit FlN, s.r.o.

 Oceňovatel portfolia:

Znalecký institut s.r.o.

Regulace a právní řád:

Česká národní banka, Česká republika

           

Investiční strategie a společenství

ENGINE CLASSIC CARS – AUTOMOBILE FUND investuje svěřené prostředky do vybraných ikonických a celosvětově známých sběratelských aut, motocyklů nebo automobílií zejména z druhé poloviny dvacátého století. Nabízí tak investorům jedinečnou příležitost participovat na velmi zajímavé možnosti umístění aktiv ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Fond prostřednictvím této koncepce předkládá svým investorům možnost diverzifikace aktiv do oblasti, která z dlouhodobého hlediska představuje jedinečnou příležitost nejen uchování, ale i kontinuálního zvyšování hodnoty aktiv. Na rozdíl od investice např. do akciových indexů přináší tato investice výrazně stabilnější návratnost vložených prostředků a také výrazně nižší korelaci s těmito vybranými akciovými indikátory.

Kromě toho nabízí svým investorům možnost participace na udržení historie ikonických automobilů, které v mnoha případech představují unikáty dané automobilové značky. Fond není zaměřen pouze na automobily vyšších cenových relací, ale v jeho portfoliu se objeví i automobily, které díky své historii či povaze byly ve své době velmi vyhledávané, jejich pořízení není výrazně finančně náročné, nicméně předpoklad růstu jejich hodnoty je velmi vysoký.

Základní myšlenkou Fondu je nabídnout investorům možnost transparentního umístění volných finančních prostředků prostřednictvím cílených nákupů předem vybraných automobilů, motocyklů nebo automobílií v kontextu aktuálních podmínek na trhu a jejich načasovaný prodej s výnosem pro daného akcionáře.

Kromě toho Fond nabízí něco více. Akcionáři se stanou součástí unikátního společenství klubu investorů a fanoušků tohoto tradičního odvětví, kde budou mít možnost podílet se na společenských setkáních a akcích, které pro své investory bude Fond pořádat. Nejde pouze o investice, ale také o sdílení společné vášně a nadšení z vlastnictví těchto krásných, nebo historicky zajímavých motoristických ikon.

Personální složení orgánů

1. Statutární ředitel fondu

AMISTA investiční společnost, a. s.

2. Správní rada fondu

Zdeněk Lepka, Radek Pokorný, Alessandro Pasquale, Arnošt Neubauer

3. Investiční výbor fondu

Daniel Vávra, Jiří Mařas, Robert Robek

4. Jednatelé SPV

Zdeněk Lepka, Radek Pokorný

 

 

Představení partnerů a zakladatelů fondu

ENGINE PRAGUE s. r. o.

ENGINE PRAGUE s. r. o. patří do skupiny ENGINE, která zajišťuje komplexní služby v oblasti motorismu (nové a klasické vozy), rozsáhlé a detailní rekonstrukce klasických vozů, prodej i nákup vozů všech kategorií, organizuje již pátý ročník závodů klasických automobilů PRAGUE CARLSBAD CLASSIC s velkým podílem zahraničních účastníků.

ENGINE PRAGUE je vlastníkem hodnotné sbírky klasických vozů a motocyklů. Provozuje klub parkování sportovních vozů v centru hlavního města, kde v klubové atmosféře zároveň organizuje aukce vozů, motocyklů a automobílií, koncerty hudebních skupin a další společenské akce. Filozofií ENGINE PRAGUE je vybudovat centrum automobilové kultury v kombinaci s muzeem/galerií, kde bude „pod jednou střechou“ nabízeno vše, na co si jen člověk může ve spojení s historií a klasickými vozy vzpomenout.


BH Securities a. s.

BH Securities a. s. je licencovaným obchodníkem s cennými papíry a členem Burzy cenných papírů Praha a. s. Společnost byla založena v roce 1993 a je součástí česko-slovenského holdingu PROXY – FINANCE, a. s., který je zároveň jejím 100% vlastníkem. Společnost BH Securities a. s. patří mezi nejvýznamnější tuzemské finanční nebankovní subjekty. Díky svému dlouholetému působení získala bohaté zkušenosti v oblasti investování a vybudovala si pevnou pozici na českém kapitálovém trhu. Poskytuje komplexní služby na kapitálovém trhu pro institucionální investory i fyzické osoby.
Hlavními aktivitami společnosti jsou obchodování s cennými papíry, investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů, správa volných finančních prostředků (Asset management), emise korporátních dluhopisů a prodej investičního zlata. V současné době se stará o klientská aktiva ve výšce přesahující 13 mld. Kč.


AMISTA investiční společnost, a. s.

AMISTA investiční společnost, a. s., která je obhospodařovatelem fondu, se specializuje na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů. V České republice a v současnosti se jedná o největší investiční společnost na trhu FKI vůbec.

AMISTA poskytuje své služby 62 fondům s celkovou hodnotou majetku 49 mld. Kč. Spravované fondy investují do širokého portfolia aktiv, včetně private equity. Společnost založila fond, který se na základě povolení ČNB ze dne 16. ledna 2007 stal prvním fondem kvalifikovaných investorů v České republice.