ENGINE FUND LOGO
The fund, through its portfolio of unique automobiles, motorcycles or automobilia, offers the investor the chance to invest in an area that does not make use of any leveraged instruments and provides investors, in comparison with standard investment areas such as securities, derivatives and commodities, with a great degree of protection from possible fluctuations in market prices.

News


ENGINE FUND

Engine Fund invests your investment in precisely selected world iconic collector cars or motorbikes in the stable type of the market. You can participate on the interesting posibility of investing in the sector offering safe environment, stable return and continuous evaluation of the investment.

OUR PHILOSOPHY AND FUND GOALS

The idea of the Fund is to offer a possibiliity to place investor´s financial means into the purchase of precisely selected iconic collector cars or motorbikes, and further on, in the context of the actual market conditions, to select proper timing of sale with ideal income for the investor.

INVESTMENT PROCESS


The investment council is established for qualified and profound decision making, and it is responsible for proper evaluation and consideration of each of the investment in the question. The council guarantees that all its merits and decisions leading to the decisiont, will be performed with the best effort and in accordance with the concerns of the Fund.

CONTACT

Address

ENGINE CLASSIC CARS
investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Generála Píky 430/26
160 00 Praha 6
IČ: 03760073
DIČ: CZ03760073
vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 20402

Contact person Engine Fund:

Simona Sacká
Office manager

+420 255 710 728
info@engine-fund.com

Engine Group - Gallery Tuchoměřice:

Naděžda Horáková
Office manager

+420 737 246 216
horakova@enginegroup.cz

Web:

www.engine-fund.com

Odesláním registračního formuláře souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon, příp. doručovací adresa) v rámci těchto stránek (dále jen „údaje“) do databáze společnosti ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ: 03760073, se sídlem Praha 6, Generála Píky 430/26, www.engine-fund.com jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „Společnost“) a s jejich následným zpracováním případně prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tedy do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.